Polityka Cookies

Definicje

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad korzystania z plików cookies. Niniejszy dokument należy odczytywać przy uwzględnieniu regulacji zawartych w Polityce prywatności Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, posiadają następujące znaczenie:


Administrator – Maciej Waszczyk, ul. Minerwy 19, 80-299 Gdańsk


Serwis – grupa administrowanych przez Administratora powiązanych ze sobą stron internetowych, funkcjonujących pod adresem: wydawnictwo.in, dających możliwość kupowania produktów przez Internet


Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu na podstawie zasad opisanych w „Regulaminie Sklepu Internetowego wydawnictwo.in w celu zakupu oferowanych w nim produktów


Urządzenie – stanowiący funkcjonalną całość przedmiot złożony z części i podzespołów elektronicznych, umożliwiający Użytkownikowi połączenie z Serwisem przy pomocy sieci Internet i dostęp do danych zawartych w Serwisie


Cookies dane informatyczne – najczęściej krótkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika do połączenia i korzystania ze stron internetowych Serwisu


Cookies bezpośrednie (nazywane też Cookies Administratora) – związane z funkcjonowaniem Serwisu Cookies zamieszczane przez Administratora i umożliwiające mu do nich dostęp, zasadniczo nakierowane na sprawną obsługę Serwisu i obserwowanie zachowań podmiotów korzystających z Serwisu


Cookies pośrednie (nazywane też Cookies Zewnętrzne) – Cookies zamieszczane przy wykorzystaniu strony internetowej Serwisu przez osoby trzecie, najczęściej reklamodawców zewnętrznych albo media społecznościowe (np. Facebook).

Cel stosowania plików Cookies
Generalnym celem stosowania plików Cookies jest optymalizacja funkcjonowania Serwisu.
Pliki Cookies Administratora pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dopasować parametry Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika (np. rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlenia stron internetowych Serwisu).
Pliki Cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkowników Serwisu (dzięki czemu nie istnieje potrzeba podawania loginu i hasła na każdej z podstron Serwisu) oraz tworzenie statystyk związanych z odwiedzinami Serwisu i sposobem korzystania z niego (analiza statystyk oglądalności itp.) co umożliwia jego ciągle ulepszanie.
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane dla celów reklamowych (np. dopasowanie reklam do określonego profilu Użytkownika).
Cookies Zewnętrzne mogą być wykorzystywane w następujących celach:

  • zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem Cookies jest Google Inc. z siedzibą w USA i wykorzystuje zgodnie z własną polityką Cookies)
  • wykorzystywanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych m.in. Facebook.com (administratorem Cookies jest Facebook Inc. z siedzibą w USA albo Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii i wykorzystuje je zgodnie z własną polityką Cookies).

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby w Urządzeniu były zamieszczane Cookies Zewnętrzne, powinien skorzystać ze sposobów na rezygnację z nich oferowanych przez ich administratorów bądź skorzystać z możliwości oferowanych przez używaną przeglądarkę internetową (patrz poniżej: Ograniczenie stosowania plików cookies)

Rodzaje plików Cookies
Pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki cookie nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Operator korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies:

  • cookies sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do czasu wylosowania z Systemu, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje tekstowe są wówczas trwale usuwane z Urządzenia.
  • cookies stałe (persistent cookies) – pliki o charakterze ciągłym, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu jego usunięcia przez Użytkownika.

Ograniczenia stosowania plików Cookies
Oprogramowanie używane przez Użytkownika do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zazwyczaj dopuszcza w sposób domyślny możliwość zapisywania i przechowywania plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Przeglądarki umożliwiają również usuwanie plików Cookies. Po zmianie ustawień przeglądarki przez Użytkownika, możliwe jest automatyczne blokowanie dostępu plików Cookies do Urządzenia Użytkownika bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje w omawianym zakresie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Pliki Cookies zainstalowane w Urządzeniu Użytkownika mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika, przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Po zablokowaniu dostępu albo usunięciu plików Cookies niezbędnych w procesie uwierzytelniania Użytkownika, bezpieczeństwa albo zapewnienia preferencji Użytkownika, mogą wystąpić utrudnienia – a w przypadkach skrajnych niemożliwość – korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Zmiany Polityki Cookies
Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania według własnego uznania w dowolnym momencie zmian Polityki Cookies. Zmiana może dotyczyć całości lub części niniejszej regulacji.
Treść nowej lub zmienionej Polityki Cookies zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu (wydawnictwo.in). O wszelkich zmianach Polityki Cookies Użytkownik zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę Serwisu. Zmiany Polityki Cookies wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie Serwisu.